GDPR

Pravidla nakládání s osobními údaji

Stručně - pokud chcete zaslat zboží, potřebujeme vaši adresu, e-mail a telefon pro bezproblémové doručení a převzetí zásilky. Vaše data jsou v bezpečí., nepředáváme dalším stranám, kromě společnosti, které jsou zapojeny do doručení zboží, více níže, pro které také tyto zákonné zásady platí také.

1.             Informace.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala firma: JoyEntity s.r.o, Korunní 1208/74, Praha 10, 101 00, zastoupená  Ing. Alexandra Damková, Vyšní Lhoty 64, 739 51, IČ 080 39 607. dále jeN JoyEntity (A. Damková).

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů osob, které s JoyEntity (A. Damkovou)  uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s prodejem sortimentu šafránu, šafránového čaje, kurzu osobního rozvoje a dalšího nabízeného zboží a služeb (dále jen „kupující“), osob, které si přes formulář na webových stránkách objednají zboží, manuál, brožury ke zboží a uživatelů webových stránek www.joyentity.com, www.safran.uvadi.cz, www.eft.uvadi.cz, www.kvantovalecba.uvadi.cz  (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).

1.3. JoyEntity (A. Damková) působí při zpracování osobních údajů jako správce a určují tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2.             Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Zpracováváme osobní údaje kupujících poskytnuté v rámci objednávky zboží nebo služeb uvedené prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jinde na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo a e‑mailová adresa.

2.2. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává JoyEntity (A. Damková) za účelem lepšího cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, o vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

2.3. Údaje získané prostřednictvím telefonické linky. JoyEntity (A. Damková) mohou přijímat objednávky prostřednictvím tel. linky,  akto můžou zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.

3.             Účel zpracování identifikačních údajů?

3.1.  Pro vyřízení objednávky zboží a služeb, tj. pro splnění smlouvy mezi prodávajícími a kupujícím,

3.2. Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci firmy JoyEntity (A.. Damkové)  formou obchodních sdělení využíváme především vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky zboží, nebo jinak na webových stránkách. Souhlas udělujete také vyplněním příslušného formuláře na prodejních místech JoyEntity (A. Damkové).

4.             Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1.  Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení

4.2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči.

5.             Zpracování osobních údajů?

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány JoyEntity (A. Damkovou), jsou vázáni k mlčenlivosti.

5.2. JoyEntity ( A. Damková), také jako správci pověřují zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro JoyEntity (A. Damkovou), podle pokynů, které jim udělí. Účel a rozsah zpracování nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, předávají vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení a  pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele patří:

  • Přepravní společnosti      (dodání objednaného zboží);
  • Seznam.cz, a.s., Google      LLC, Facebook Inc (nástroje pro on-line marketing);
  • Banan.s.r.o (správce      webu);
  • Commerce media s.r.o.      (direkt marketing).

 6.             Doba zpracování údajů?

6.1.  Osobní údaje za účelem plnění smlouvy  se uchovávají po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu jednoho roku po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona se následně uchovávají některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2.  Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 2 let od udělení souhlasu.

6.3.   Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.

6.4.   Údaje získané při využití telefonické linky zpracováváme maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. V případech, kdy je jejím prostřednictvím učiněna objednávka zboží nebo služeb, jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu jednoho roku po jejím ukončení.

6.5.  Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt  provedeme pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání.

7.             Vaše práva?

7.1.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na A. Damkovou a požadovat informace ohledně osobních údajů, které zpracovávají, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo A. Damkovou:

  • Přístup k údajům, zda a jaké konkrétní      osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje      zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. opravu, doplnění či      likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že jsou zpracovávány      osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního      a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů nebo jejich omezené      zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo není      zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich      dalším zpracováním nesouhlasíte.

7.2.  Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost se v případě podezření na porušení povinností ze strany A. Damkové, obrátit se stížností  na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.             Bezpečnost

8.1.   JoyEntity (A. Damková) plně dbají na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

9.             Kontakt

9.1.  S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na adresu alexandradamkova@seznam.cz nebo na telefonním čísle +420 728649340.

10.      Platnost

10.1.  Tato pravidla jsou platná a účinná od 25. 5. 2018.