Kvantové zákony v životě

Kvantový koučink je cesta ke zdraví a radosti

Vychází z kvantových zákonů, které platí pro všechny stejně jako např. gravitace,

pokud něco nemůžete vyřešit, prostě stále chodíte po hlavě a nevyužíváte ve svůj prospěch, záleží na vašem rozhodnutí, kdy s tím přestanete smile

„Mystikou nazýváme záležitosti, kterým nerozumíme.“ A. Loyd

Kvantové zákony fungují stejně pro všechny, ale pokud nevíme jak, neumíme je použít ve svůj prospěch, naopak nevědomě vytváříme problémy,v práci, vztazích, zdraví a ostatních oblastech. Pokud nějak trpíme, tak narušujeme zákonitosti celku a krizemi a bolestmi jsme nabádáni ke změně (vývoji). Kvantový koučink najde příčinu onemocnění, problému, nastaví obraz pro pochopení a uvědomění, harmonizuje váš systém a nastartuje proces změny na úrovni DNA.

KVANTUM je nejmenší jednotkou reality - jednotka energie i hmoty. Naše orgány se skládají z buněk, buňky obsahují DNA, kolem které je kvantové pole. Nemoc, problém vytváříme svým záměrem.  Záměr je emoční, myšlenkový, vědomý, podvědomý,...

Kvalita našeho záměru určuje kvalitu života. Změňte záměr, pokud chcete změnu v realitě.

Kvantum je v pokybu jako vlna nebo v klidu jako částice, tyto výskyty určuje naše pozornost. Před zaměřením pozornosti je kvantum vlnou v pohybu, vlna je nehmotná, rozšířená mimo čas a prostor. Po zaměření naší pozornosti se kvantum projevuje jako hmota v prostoru a čase. (Lenard, Planck a Einstein, 1921 Nobelova cena)

Tvoříme život ve zdraví či nemoci, štěstí či smutku, hojnosti nebo chudobě. Pokud nežijete harmonický život, nejste si vědomi, jak lze se záměrem pracovat tak, abyste byli spokojení. Pokud jste ochotni přijmout odpovědnost, je nemoc léčitelná, problém řešitelný,

Kvantové unášení je proces uvědomění, soulad s frekvencí zdraví a lásky, spojení se zdrojem života.  Uvědomění je proces mimo logiku, narodili jsme se  s ním, ale většina zapomněla používat láskyplně k sobě i okolí.

Moc = energie, síla = prožívání hojnosti

                                                                            x

 ne/Moc = Neuvědomění = ztráta moci realizovat (krize)

Uvědomění sebe nás vrací k naší přirozenosti, svobodě a vyššímu řádu, ve kterých jsme byli stvořeni. Proces obnovuje zdraví, podporuje hojení, zmírňuje bolest, zahajuje léčbu buněk, posiluje frekvence zdraví, které nám jsou přirozené. Opravy zasahují DNA. Dochází k okamžitým změnám. Jak rezonujeme, tak ovlivňujeme kvalitu chemických procesů v buňkách a ty mají vliv na funkci orgánů, včetně projevu funkce genů (více obor epigenetika).

Proces uvědomění vede terapeut, který proces zahájí, klient se spojuje se svým uvědoměním, je předán návod, léčba se zprotředkovává. Během života jsme postupně ztratili kontakt s neomezeným uvědoměním prostoru k bytí a možnostmi darů,  které nám zdroj dává, odklonili jsme se od své přirozenosti a přijali omezení projevující se v nemoci, vztahových nebo finančních problémech. Kvantová terapie uvolňuje stres, strach, bolest, napětí, odstraňuje fyzické, psychické a emocionální problémy, nastoluje harmonii, zdraví, lásku a štěstí a k naší harmonické přirozenosti nás vrací, spojí nás s informacemi. Buňka v harmonickém stavu nemůže být nemocná.

Rozsah uvědomění se zobrazuje v našich životech rozsahem a kvalitou našeho bytí (intuice, charisma, zdravotní stav, mentální schopnosti, empatie, pocit štěstí, láska, ..), rozsahu uvědomění odpovídá i využití různé úrovně léčby a rozvoje, úzké vědomí nepřijímá argumenty za svými hranicemi, ale to není váš případ, pokud jste dočetli až zde.