Emotional Freedom Techniques

EFT - svobodné emoce díky "poklepové akupresuře"

osobní rozvoj, emoční svoboda= zdraví fyzické i psychické

Více na www.eftuvadi.cz

Zakladatel G. Craig asi před 35-ti lety spojil poznatky akupunktury, kineziologie a metody myšlenkového pole prof. Dr. Callahana a vytvořil univerzální techniku energetické léčby. Metoda vychází ze skutečnosti, že nemoci a bolesti jsou důsledkem nesprávně zpracovaných událostí, přičem došlo v těle k přerušení toku energie, a tím k bloku na energetické dráze (meridiánu). Blok se projeví jako onemocnění, dysfunkce, bolest nebo psychický problém. 

Lidské tělo se skládá z částic, které kmitají, má energetickou podstatu, bez této energie by člověk nežil. Pohyb lze zachytit například na EEG či EKG. Pokud vyhodnocujeme  a zpracujeme události negativně, vytváříme stres, tím dojde k přerušení toku energie, na buňky je vyvíjený tlak, který naruší jejich funkci.

Technika EFT se aplikuje jemným poklepem prsty na body energetických drah klienta na těle (na rukou, tváři). Součástí mého koučinku je NLP diagnostika (nalezení příčiny bloku v minulosti pomocí slovních klíčů u klienta a jeho podvědomých reakcí) a přerušení emočního spoje k události vyvolávající nemoc, tato část má své pravidla, využívá poznatků z neurolingvistiky a kineziologie. Díky spojení poklepu a slovního programování je EFT velmi efektivní metodou a pomůže i u problémů chronických, nemá vedlejší negativní účinky, je bezbolestná.

Eft-body

body pro aplikaci EFT (poklep), nacházející se na spojnicích meridiánových drah

EFT v praxi

Během sezení proběhne konzultace, diagnostikování příčiny (objeví se při aplikaci poklepu a odpovědi dle signálů těla během pár minut) a odstranění bloku na meridiánové dráze (opět poklep na body na tváři a těle včetně technik pro propojení mozkových hemisfér - prohlášeními, pohyby očima a další), a kontrola odstranění fyzického či psychického projevu. Je odstraněn emocionální spoj vytvářející poruchu, bolest je odstraněna, dráha, která byla zablokovaná i několik let, je zprůchodněná. Jedno sezení trvá asi hodinu. Počet sezení je individuální, od 1-3, dle povahy problému a záměru klienta provést změnu ve svému životě.

Jak využít?

Spektrum léčby je neohraničené, vše jsme vytvořili ve svém systému sami, vše můžeme sami uzdravit. Na psychické i fyzické nemoci, bolesti organismu, vztahové problémy, osobní rozvoj, metoda je aplikovatelna na dospělé i děti, zvířata, pro zlepšení zdraví i výsledků v zaměstnání, ve sportu či škole formou EFT koučinku.

Pokud vás v životě něco vyvádí z rovnováhy, cítíte bolest nebo vás trápí onemocnění, metoda EFT je řešením. Byli jsme stvoření pro život zdravý a láskyplný, a pokud nás potká nemoc nebo problém, je to upozornění, že máme něco ve svém postoji v životě změnit. Nemoc je informace a výzva hledat nápravu. Máme v sobě energii na záchranu i zkázu, záleží na nás, pro co se rozhodneme. 

Těším se na vás při EFT koučinku, kurzu, přednášce, osobně nebo přes skype.