Kvantové principy

Nový článek z 12.3.2020

Máme možnost pomoci sobě, druhým, světu? Je to v našich silách?

Všichni jsme propojeni, jsme jedna energie, poslední dny znatelné i pro ty, kteří se těmito zákonitosmi nezabývají, hranice vytvořené člověkem pro fyziku a chemii nepodstatné. Je tu čas, který u počítače provádíme klávesami ctrl + alt + delete = RESTART, vymažou se určité soubory, PC se zapne jako znovuzrozené. Vzhledem k tomu, co člověk jako návštěvník, který dostal matku zemi darem, předvádí - otrávil vodu, vzduch, zabetonoval pole, vysekal stromy, zabil a sežral téměř všechny ostatní živé druhy, je s podivem, že se země neozvala dříve, vlastně ano, upozornění tu byly - oheň, povodeň, vítr...dým nejen z Austrálie, jako trpělivá matka dlouho upozorňuje, že by to šlo jinak, ale když člověk nemá čas na lásku, přátelství, radost, je tu přece ten nekonečný ekonomický růst, aby se do hrobu dostal řádně použitý, růst jež na jiné straně spektra vyvolá pokles, zánik, neb spravedlivé zákony platí, ale ne ty vytvořené člověkem :-), naštěstí.

Nejmenší stavební jednotkou reality je energie (kvantum), po zaměření se projevuje ve hmotě, ti, kteří mají za předky Darwinovu opici, múžou čtení, pokud chtějí, opustit, ostatní dle kvantových principů můžeme využít potenciál a projevit svůj záměr v realitě.

Záměr pro léčbu a uzdravení má své jasné pravidla, jeho hodnota bude vyšší a tudíž vítězící nad nemocí, pokud:

- nesoudíte (nekritizujete, nehodnotíte s pocitem negativní emoce),

- nemáte nepřirozený strach (ten druh, s kterým jsme se nenarodili pro přežití, ale který jsme přijali během života -  nízká vibrace, která paradoxně vytváří to, čeho se bojíme),

- nejste součástí davu vytvářející destrukci (torzní pole vás "semele", pokud to sami připustíte).

Udělejte významný krok pro posílení všech, funguje i na ty, co mají omezené vědomí a tudíž nerozumí či nevěří, ale nečekejte, neboť jak uvádí E. Tolle "někomu nestačí ani tisíc životů....",, tak se neomezujte přesvědčováním.

Jeden člověk s vyšší hladinou vědomí zabrání problémům a ovlivní pozitivně vědomí až 150000 lidí, těším se na vaši účast 

v neděli 7.6. 2020 v 19 hodin.

Jak to probíhá?

V nerušeném místě si pro vás v příjemné poloze zavřete oči a 20 min bude probíhat dálková energetická léčby, náš záměr je harmonie, láska, akceptace, zdravý imunitní systém, posílení toho nejlepšího řešení pro nás i ostatní, děkujeme

Již se nepřipojujete pře PC, mobil apod. jako při osobním koučinku, ale v uedený čas se "připojíte" vědomě k osttním lidem se stejným vědomím a záměrem. Vše nejlepší pro vás, Alexandra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Další články:

I. Štítná žláza - mentální příčina poruchy

II. Tolerance a trpělivost nejsou cnosti

III. Strach 

I. Štítná žláza = štít ochrany (centrum strachu)

=> brána ke koloběhu životních funkcí

Jaký je mentální vzorec, frekvence její poruchy = kdo má problémy se štítnou žlázou?

Je umístěná nad hrtanem, pod chrupavkou, po stranách vzduchové trubice, v krku, který je symbolem a domovem strachu, pokud se svobodně nenadechujeme (nepřijímáme svobodně, s uvědoměním, že si zasloužíme) a nevydechujeme, nevyjadřujeme se svobodně v akceptaci, ale soudíme, vzniká blok – závora, takoví lidé chtějí vytvořit zábranu mezi hlavou a krkem, tzn. mezi myšlením a pocity, porucha štítné žlázy je následkem takového vnitřního nastavení, frekvence takového myšlení, cítění a jednání je projevena na úrovni nemoci štítné žlázy.

Úkolem štítné žlázy je tvorba hormonu L-Thyroxinu a trijodthyrorinu. Tyto hormony jsou odpovědné za látkovou výměnu, krevní oběh, srdeční tlak, podněcují funkce střev, dýchacích orgánů, výkonnost nervové soustavy a svalů.

Štítná žláze hraje rozhodující roli v procesu růstu, jód je „pohonem“ pro tvoření výše uvedených hormonů a tím správného fungování procesů v těle.

Možné projevy její poruchy:

Zvětšená struma vně, tzv. vole, upozorňuje na zvýšenou potřebu tohoto „pohonu“, takový člověk hladoví po energii, akci, změně, je to znamení, že stagnuje, ale není ochoten se změnit, stále spotřebovává, prahne po něčem, ale nestačí mu, někdy se prezentuje touha po energii až vlčím hladem.

Struma může být zvětšená i směrem dovnitř (problém s polykáním, dýcháním, hlasem), frekvence nemoci shodná s výše uvedenou, ale navíc potřeba schovávání, potlačení, vytváření jiného dojmu na okolí, o to však nebezpečnější, lačnost více zatlačena do nevědomí, problém v komunikaci, hlavně s autoritami, „knedlík v krku“ při projevu na veřejnosti.

Zbytnělý krk, oteklý lalok kolem krku, vyjadřuje oblast vlastnictví – „krkouni“ kteří nemají dost, hromadění, chtění vlastnit, a s tím spojen pocit důležitosti, symptomy jsou mnohdy potlačeny i majitelem „tlustého“ krku, takže pocit přisvojování a hromadění nevnímají jako něco, co by měli řešit = nepřiznávají vlastnický a mocenský nárok, jsou nedostatečně aktivní i fyzicky.

Hyperfunkce  

Většinou velmi pracovití lidé, chtějí ukojit ctižádost, ale stále nestačí energie pro naplnění. Pocit, že jsem nic nedokázal, ale dokazovat chtějí kvůli druhým a toho, jak se na ně budou dívat, nejsou ve spojení se svou přirozenou hodnotou.

Chtění růst, bojovat, co nejvíce zažít, ne v souladu s potřebami a harmonií, ale potřeba získávat uznání okolí, pramení z dětství – neukojená touha po bezpečí a pečování, spouštěčem poruchy v dospělosti většinou vztahový problém nebo úmrtí blízkého, tendence se obětovat při péči o druhého. Snaha přehnaně pomáhat, „vykoupit“ se tím.

Projevy třes, nervozita, roztěkanost, nespavost, průjmy. Strach ze smrti, srdce „bije v krku“.

Strach z budoucnosti, „vytřeštěné oči“, pohled ze strachem co bude? Stálé nervové vypětí, ale„chtění“ se účastnit dalšího, přivolávání problémů, katastrof…, negativisti.

Postihuje 5x více žen než mužů (historicky nenaplněná touha po uplatnění, nahrazování přehnanou „touhou“ po dítěti, pokud nenaplněno, tak za každou cenu – umělé oplodnění, adopce, …)

Jak uzdravit? Nutno přetlak na fyzické úrovni odklonit na duševní a duchovní úroveň a ptát se sebe=>

Proč se cítím bezmocný?

Kdo po mě „jde“ a po kom já?

Co utiší můj hlad?

Co a kdo mě přivádí do těchto obrátek?

Hypofunkce (snížená funkce)

Na rozdíl od hyper, se do krve dostává nízký počet produkovaných hormonů, následek málo energie, únava, nadváha, zácpa, vypadávání vlasů, zpomalené reakce, ospalý výraz, studené ruce, nezájem srdečně komunikovat, studené nohy, deprese, netečnost k životu, apatie, zastrčené oči do hloubky.

Stejný princip potřeby změny jako u hyperfunkce, ale při snížené funkci již tělo nepoukazuje na potřebu změny zvětšenou strumou, ale je zlenivělé natolik, že přibírá na váze – chybí palivo pro látkovou výměnu.

Řešení:

Věřit plynutí života, nejsme tu pro zaměření se na bolest, ale na radost, ne pro zaměření na nemoc a strach, ale na zdraví a lásku, přijímat pro sebe to nejlepší v pokoře.

Otázky:

Co mě nutí jet na nejnižší výkon motoru?

Co ze mě činí kus ledu?

Kde je moje místo k žití a vývoji?

Témata k řešení pro „nemocné“ se štítnou žlázou:

 

 • mám vyřešeno vlastnictví – vztah k němu, nespojuji si ho se svou hodnotou?

 • mám motivaci pro své cíle a tím energii, nebo se mi nedostává?

 • cítím svou hodnotu nebo si ji musím vytvářet uměle (nadváha)?

 • cítím svou hodnotu, nebo vše, co dostanu, spotřebuji a nemám stále dost? (vlčí hlad, podváha)

 • odděluji myšlenky od pocitů? (hlavu od krku, vytvořil jsem blok, neprůchodnost – struma, problém se štítnou žlázou, branou ke koloběhu životních funkcí)?

Hyper i hypo funkce můžou vypadat rozdílně, jsou na opačných pólech, stále však na stejné ose, jedná se o rozdílné vyjádření téhož, oba póly mají ke středu (harmonii, zdraví, vyváženosti) stejně daleko. K uzdravení je potřeba najít svůj střed, zrušit vzdálenost od středu takto postiženého, kde je nadměrná dávka, či nedostatečná, běžte zpět do svého středu.

Čerpáno z knihy /R. Dahlke „Význam a naděje chorobopisů“/

II. Proč trpělivost a tolerance nejsou ctnosti?

Jste trpěliví a vyžadujete tuto vlastnost dokonce od druhých?

Myslíte si, že když nejste dost trpěliví, že je to špatné?

Jak programujete svůj život, když jste trpěliví? Co vytváříte?

Jak funguje kvantová fyzika? Záměru (slovu, myšlence, emoci) odpovídá směřování energie do projevu reality, naše rozpoložení ovlivňuje frekvenci buněk, tkání, orgánů a tudíž celkový stav organismu => následek v realitě, to je kvalita našeho záměru na začátku (energie slov, myšlenek, emocí, jednání) se pak v našem životě projevuje jako:

nemoc nebo zdraví

radost nebo smutek

laskavé vztahy nebo krize atd.

Rozšířenému vědomí = odpovídá uvědomění, akceptace, láskyplnost, rozhodnutí, řešení

Omezenému vědomí = nepochopení, tvrdohlavost, kritičnost, boj, "nevyléčitelnost" apod.

My jsme ti, kdo ovlivňují, co se bude v našem životě dít, osud je výmluva na naši neschopnost či neochotu něco změnit.

Dle NLP (neurolingvistického programování) = jak hovoříme,  myslíme, tak programujeme, slova odpovídají našemu stavu, vně ukazují, co máme uvnitř, pokud užíváte ve svém slovníku slovo Trpělivost, odráží vaše rozpoložení a jednání.

Trpělivost (od základu TRPĚT) má tento význam a následky:

-         nutíte se do snášení stavu, z kterého nemáte radost;

-         cítíte nesoulad, disharmonii, proto se nutíte je strpět;

-         potlačujete a posunujete projev své svobodné vůle;

-         máte strach nebo nemáte ochotu změnit svůj přístup, proto se pasujete do role trpělivého;

-         dokonce věříte tomu, že je to v pořádku, když se nabádáte do trpělivosti (čekání, až se situace změní);

-         agresivita vůči sobě;

-         nepochopení, že změna je na vás, tudíž není nutné trpět.

TOLERANCE – mýtus „dobra“

-         kdo je tolerantní k prohřeškům druhého, dovoluje, aby druhý v těchto prohřešcích pokračoval;

-         kdo je tolerantní k neuctivému jednání druhého, dovoluje, aby druhý ubližoval, a pak si nemůže stěžovat, tuto situaci totiž sám také vytváří;

-         pokud jsme tolerantní např. k nevěře, lžím, nedochvilnosti, násilí….atd. = dovolujeme, aby tento stav a chování druhého dále pokračoval = neúcta k sobě, a za to jsme dle zásluhy „odměněni“;

-         tolerance je naše svolení, aby to, co tolerujeme, dále pokračovalo;

-         tolerance znamená, že dál bude pokračovat trápení a bolest toho, kdo toleruje i toho, kdo je tolerován, protože mu dál umožňuji chovat se nespravedlivě a on tak pokračuje a upevňuje své chování;

-         pokud toleruji – podílím se na tom;

-         kdo nectí sebe, dovoluje, aby mu někdo ublížil, proč by vás měl někdo ctít, když to neumíte ani sami vůči sobě?

Následky nespravedlivých jednání:

-         Nemoci, bolesti (podvědomá potřeba trestu)

-         Psychické potíže

-         Problémy ve vztazích

-         Prokrastinace (nezájem, nechuť, odkládání) práce, studia,....

-         Finanční problémy

To máme být nekompromisní, necitliví, neústupní? Ne, ale=>

Nepleťme si toleranci s úctou a trpělivost s pokorou

Pozor na druhý extrém, pokud si myslíme, že nemáme dovolovat, povolovat, nebo že nemáme trpět a tolerovat něčí chování (koníčky, zájmy …). Pokud nezasahují do naší svobody, pak není třeba naší trpělivosti, ale uvědomění, že druhý má právo dělat, co ho zajímá, zde není nutné zapojovat bolestnou trpělivost, ale projevit láskyplnou úctu. V tom, jaký zaujmeme přítomný projev, bude následek v realitě.

Správně nastavený člověk (úroveň vědomí) totiž vnímá hranici, co už je na jeho úkor. Ctí sám sebe a proto pozná, kdy druhý jedná na jeho úkor a zastaví to, nepotřebuje se posunovat k toleranci! A platí to oboustranně, spravedlivě nastavený člověk netoleruje, ale ani toleranci nepotřebuje!

Jak to máte vy? Denně něco tolerujete? Pak je nejvyšší čas přestat, aby se to neprojevilo bolestně ve vašem systému (zdraví, psychika, práce…), pokud nemáte potřebu to měnit, ještě není naplněna intenzita prožitků a následků pro změnu, pokud ano a nevíte jak, může vám pomoci i kvantový koučink. Přeji hezké dny a uvědomění

III. Strach

Máte strach o své blízké, nebo máte ve své rodině osobu, která vás tímto strachem zásobuje

a ještě si myslí, že je to důkazem zájmu či dokonce lásky?

 Strach =>

 

 • Ø aby se vám nic nestalo, v práci, ve škole?

 • Ø abyste neonemocněli? A když onemocníte, tak že se neuzdravíte?

 • Ø při cestování se nenabourali?

 • Ø na dovolené se neutopili, s letadlem nespadli?

 • Ø nepotkali zloděje či násilníka? A dneska ještě navíc ti teroristi…

 • Ø a co když se nevdáte, neoženíte, nebo ano, ale špatně?

 • Ø a nevychováváte správně děti?

 • Ø a nevyděláte dost peněz….a co budoucnost?

 • Ø a teď se něco z toho stalo, je tu problém, a oni vám to přece říkali J,

 • Ø a……jistě zde zařadíte další obavy, starosti, strachy, které znáte.

 Máte takového strašícího „pečovatele“ doma, v rodině, mezi přáteli, kolegy? Jste jím dokonce vy sám?

Matka, otec, tchýně, partner, kamarád/ka?

 Co to znamená? Dle kvantového principu – jaký je náš záměr (včetně pocitu strachu),

 taková je naše realita života.

 Jak rezonuju, tak žiju. Esoterika? Ne. Fyzika, jasné pravidla, žádné náhody či výmluvy na osud.

 Ø strach je manipulace, ne pomoc

 Narodili jsme se se strachy, které lze spočítat na prstech jedné ruky (z hloubky, hluku…), ty máme vývojem „uloženy“ v části našeho mozku, tzv. plazím (primitivním), tyto strachy jsou přirozené a chrání nás pro přežití, ostatní strachy jsou naučené, vložené od rodičů, učitelů, společnosti, „autorit“, kamarádů. Pokud vnímáte jiné strachy např. z nemoci, ze zkoušky, z mluvení před lidmi, z nedostatku, z nevyřešení problému, ze vztahu, člověka, jsou to strachy přijaté, naučené a zbytečně se jimi necháváte omezovat.

Nemít strach je přirozené, má to své jasné pravidla vnímání a přístupu, které se dají naučit, přijmout a používat ve prospěch nového života bez omezení, s pocitem svobody, s kterým se rodíme, ale který je nám ve většině případů okolím následně upírán, jedinec, který má strach je manipulovatelný, poslušný a proto se strašením začínají už rodiče u dětí.

Jaké mají společné znaky starostliví lidé a proč mají strach o sebe či své blízké?

 I. Manipulaci

Potřeba kontrolovat druhého se dá schovat pod „Mám o tebe strach, takže mi musíš hlásit“ kde jsi, s kým jsi, proč tam jsi atd., vynucují si tímto komunikaci a vytvářejí v kontrolovaném pocity viny, pokud neplní hlášení (denní telefonáty, povinné návštěvy…).

 II. Pesimismus

Vidí v životě více problémy, ne výzvy, všimnou si na krásném obrazu černého fleku, barvy je nezajímají, vždy umí vypíchnout problém a mají scénář „co by kdyby“. "Kdyby" se jim vypln, protože ho svým strachem programují a zaměření přináší realitu.

III. Přehnaná zodpovědnost

Nakládají si více, než mají, chybně uvěřili, že jsou zodpovědní za ostatní, přehnanou pomocí druhým více ale berou, než dávají. Takový člověk má pochopit, že je na čase věnovat se sobě, ne druhým. A že takovou „pomocí“ druhému více berou než dávají, protože mu nedávají možnost naučit se postarat sám a o sebe.

IV. Stagnaci a omezení

Nerozšiřují své vědomí, jinak by zjistili, že náhody neexistují a že každá „katastrofa“ (přírodní, osobní, světová…) má své jasné příčiny, a dle zákona synchronizace se jí nikdo neúčastní „jen tak náhodou“. Pokud dodržujeme dané principy, nejsme okradeni, napadeni, nevjedeme do bouračky ... Pokud vám zákonitosti nejsou známy, necháte se vtáhnout do světa těchto ustrašenců, nebo jste jím dokonce vy sám.

 V. Nedostatek lásky

Strachem o ostatní s nimi sdílejí jejich životy a tím vytvářejí aspoň nějaký vztah, který se neprojevuje harmonií a láskou, oddělujte vystrašenost od upřímného zájmu, poznáte právě dle pocitu, že sdílíte spojení s druhým dobrovolně a rádi, necítíte se pod tlakem „pečovatele“?

VI. Nemají důvěru a schopnost ocenit

Pokud věřím v něčí schopnosti, důvěřuji mu, že to zvládne (řízení auta, cestování, práci….). Pokud vysílám strach, dávám najevo nedůvěru.

Energie strachu je destruktivní, není součástí vývoje, nepřináší rozvoj, ale úpadek, v životě vašem i druhých, ve společnosti, ve světě. Energie strachu vytváří nejen další krize, ale na úrovni těla psychické i fyzické nemoci, neboť tato frekvence se zákonně někde projeví.

Strach také některé naučil být pasivními, protože než by něco zkazili, či neudělali správně, raději to nedělají vůbec.

 Ale vše se dá vyřešit, neboť:

 • Ø každá bolest a nemoc má své pravidlo, proč vznikly a proto se můžete, pokud změníte vzorec ne/moci, uzdravit;

 • Ø každý problém má řešení, jinak by nevznikl (nejen dle zákona polarity);
 • Ø není důležitý počet lidí pro převahu, či vítězství a proto nevadí, že jste na něco sami;

 • Ø náhody se dějí nevědomým, ostatní vědí nebo se učí, co se děje a jak s tím zacházet;

Protože je to jedno, kvantové principy platí v životě všem. Máte strach a chcete se ho zbavit? Přihlaste se na koučink osobně přes skype nebo na kurz.        

Přeji krásné dny, Alexandra.

objednávky koučinku ke zdraví a osobnímu rozvoji =>

 

alexandradamkova@seznam.cz